Generaltabbe å plante sitkagran i Norge

Tidligere fylkesskogsjef, Mathias Sellæg, mener at sitkagrana har et ufortjent dårlig rykte, og at vi heller bør se på den som en ressurs enn en naturpøbel. Skogeier Terje Årseth er ikke enig.

VOKSER OPP IGJEN: Terje Årseth ønsket å gjeninnføre norsk gran på eiendommen hvor det tidligere var plantet sitkagran. Det viste seg å bli vanskelig da sitkagrana begynte å dukke opp igjen. Nå reagerer han på at problemene den amerikanske grana fører med seg bagatelliseres.  Foto: Sunniva Eldegard Sæternes

NAMDALSAVISA

NÆRØY: – Det er et problem at påvirkninga sitkagrana har på det biologiske mangfoldet blir bagatellisert. I felt der det er sitkagran er det bare det. Det er ikke engang mose på bakken. Alt er helt dødt, sier Årseth, som har flere års erfaring med den såkalte «pøbelgrana» fra Amerika.