Roy fra Trondheim fikk napp da han søkte på havbruksjobb i Rørvik

Roy Schjølberg Breivik fra Trondheim sendte av gårde cv-en, i håp om å få jobb i oppdrettsnæringa i Ytre Namdal.

BLUEREC-GRUPPA: Denne gjengen samarbeider for å skaffe flere arbeidsplasser i Ytre Namdal. Bak Eystein Fiskum Hansvik. Foran f.v. Sigurd Ystgaard (Mekon), Are Brekk(Moen Marin), Siv Tove Arnøy (Midt-Norsk Havbruk, Tove Anita Torstad (NTS) og Turid Hatling Finne (Prosjektleder i BlueRec).  Foto: Martine Torstad Arnø

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal har som mål å opprette 1.000 nye arbeidsplasser innen 2025. Næringslivet i regionen innser at det er for få ytternamdalinger i forhold til behovet og på bakgrunn av det ble prosjektgruppa BlueRec opprettet.