Gode søkertall i Namsos

Til tross for strengere karakterkrav og en turbulent vår for Nord universitet, er søkertallene til både sykepleier–, farmasi– og vernepleierutdanninga ved Campus Namsos gode.

POPULÆR STUDIEPLASS: Nord universitet i Namsos har også i år etter gode søkertall til sine studier. Det gleder prorektor ved Nord universitet Levi Gårseth-Nesbakk. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For over 99.000 søkere har fått tilbud om studieplass ved årets hovedopptak på landets studiesteder. Opptakstallene av nye studenter ved Nord universitet kommende studieår er om lag på samme nivå som de to foregående studieårene.