NA-leder

Færre søkte sykepleie - paramedisin mest populært

«Her kunne Namsos absolutt ha vært et attraktivt alternativ»

NAMDALSAVISA

Søknaden til sykepleieutdanninga gikk ned, både i Namsos og hele landet, samtidig er det flere som får tilbud om studieplass, viser de ferske tallene fra Samordna opptak.

Nedgangen i søkere til sykepleieutdanningene var ventet, fordi det ble innført nye karakterkrav som gjør at det blir færre kvalifiserte søkere. Nord universitet er likevel fornøyd, og sier til NA at det ser ut til at helsefagstudiene er like populære som før. På vernepleie var det 3,3 søkere for hver av de 50 plassene. 80 studenter fikk plass på sykepleieutdanninga i Namsos, mens 40 starter på farmasi. Nord universitet tror heller ikke at alt fokuset på nedgraderinga av helsefagutdanninga i Namsos har svekket søkertallene, og mener de har fylt opp plassene med godt kvalifiserte søkere.

Det er likevel grunn til å rope et lite varsko. Søkertallene viser at nedgangen i antall søkere på sykepleieutdanninga i Namsos var hele 22 prosent – mens den var 10 prosent i Levanger. Namsos ligger altså enda lavere enn nedgangen i resten av landet. Det var nettopp dette som var blant argumentene fra rektor for å nedgradere sykepleieutdanninga i Namsos – at den ikke var attraktiv nok.

Nå må Nord universitet vise at de virkelig klarer å levere de 80 studentene som starter her til høsten ei fullverdig utdanning, som kvalifiserer dem både til yrkeslivet og stimulerer til forskning i framtida. Samtidig må engasjementet som kom til syne blant alt fra næringsliv til vanlige folk før sommeren, omsettes til å ta best mulig imot studentene og la de merke at Namsos og Namdalen er et bra sted å være også utenom skolebenken.

Det er også et paradoks at Nord universitet velger å ikke ta inn studenter på paramedisin til høsten – når det studiet viser seg å være det mest populære studiet i landet, målt i antall søkere per studieplass. Ifølge Dagens Næringsliv var det 598 søkere til de 20 plassene på paramedisin ved Universitetet i Stavanger. Her kunne Namsos absolutt ha vært et attraktivt alternativ, hvis Nord universitet lot studentene få sjansen. Da må universitetsledelsen begynne å løfte fram fordelene ved å studere ved et lite og kompakt studiested, tett på fagmiljøet, i stedet for å snakke det ned, og i neste omgang legge ned.