Mary føler stolthet

Mary Kveli var skogakokke både på norsk og svensk side av grensa.

SVENSKENE KREVDE MER: Mary Kveli (87) skjønner ikke selv hvordan hun klarte å servere svenske tømmerhogger fire varme måltider per dag i tømmerkoia. 

Jeg skjøn-ner ikke hvordan jeg klarte det.

NAMDALSAVISA

Hun var 17 år i 1949 da hun begynte som hjelpekokke under Margot Kvemo. Første jobb var i en koie på sørsida av Kvesjøen med plass til åtte-ti karer og med egen stall for to hester. I koia var det sengbrisker med plass til to i hver seng, og to senger i høyden.