Vil stoppe planene om vindmøller på Innvordfjellet 

MDG sine listetopper i Viken og Trøndelag går sammen om å kreve stopp i Zephyr sine planer om vindmøller på Innvordfjellet i Flatanger. 
NAMDALSAVISA

FLATANGER: Kari Mette Andersen fra Naturvernforbundet i Trøndelag spør i Drammens Tidende om fylkeskommuner som Østfold og Buskerud synes det er greit å komme til Trøndelag å rasere sårbare naturområder. MDG svarer “det er ikke greit i det hele tatt”. 

– Naturvernforbundet oppfordrer oss som er politikere i Østfold, Buskerud og alle kommunene som eier Zephyr til å kreve at Zephyr ikke ødelegger naturområder i andre kommuner. Vi er helt enige med Naturvernforbundet, sier listetoppene for MDG Kristoffer Robin Haug i Viken og Tommy Reinås i Trøndelag i ei pressemelding.

MDG ønsker ikke at det skal bygges vindturbiner på Innvordfjellet.

– Det er, som NNV sier, et fjellområde med inngrepsfri natur, leveområder for hubro og ørn, med boreal regnskog, bratte berg og tusen små vann.

– Ikke mer å miste

– Dette området har Zephyr AS fått lov til å bygge vindindustri i. Zephyr eies i hovedsak av Østfold og Buskerud fylkeskommuner. Derfor vil vi nå kreve at selskapet stopper videre utbygging og planer, vi har ikke mer urørt natur å miste.

– Fylkestinget i Trøndelag vedtok på siste fylkesting før sommeren å si nei til mer vindkraftutbygging i Trøndelag. Et stort flertall av fylkespolitikerne i Trøndelag vil klage på alle nye konsesjonssøknader. Trøndelag har tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge, det er mer enn nok, sier Tommy Reinås.

Fylkestingsrepresentant for MDG i Trøndelag, Tommy Reinås sier at kunnskapsgrunnlaget for konsesjonen til Zephyr er mangelfull. Det er ikke kartlagt på en god nok måte hvilket biologisk mangfold der er i området. Det er også et nødbeiteområde for reindrift.

– Vi er også kjent med at det er store forekomster av den rødlistede elvemuslingen i vannområdet. Risikoen for forurensing av vann ved vei- og sprengningsarbeid er høy. Elvemuslingen er sensitiv overfor urene vannmengder. Derfor er dette som å spille rulett med naturen, sier Tommy Reinås og Kristoffer Robin Haug.

Undersøker

Listetopper for MDG over hele landet undersøker nå om flere fylkeskommuner er, eller har planer om å bli, involvert på eiersida i vindkraftprosjekter som ødelegger naturområder. 


Mobilisering mot vindkraft på Innvordfjellet

Nå mobiliseres det mot planene for vindturbiner i Innvordfjellet i Flatanger.Protesterer mot vindmølleutbygging i Flatanger

– Utbyggerne skal tape mange kroner før vi gir oss

Lokale demonstranter og naturvernere er forberedt på en lang kamp mot vindkraftutbyggerne i Flatanger.– Her har man gjort seg skyldig i brudd på fornminneloven, naturmangfoldsloven og nær sagt vanlig folkeskikk

– Hvorfor i svarte kan ikke noe få være i fred bare i kraft av seg sjøl?«Rasering av uberørt natur er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene»

Lars Haltbrekken liker det han ser i Flatanger. Men det som snart skal skje i kommunen, er han veldig, veldig kritisk til.Proteststorm mot utbygging av vindmøller på Innvordfjellet

Rundt tusen meter fra den idylliske fritidseiendommen til Torbjørn Skogmo skal det komme mellom 25 og 30 vindturbiner.Zephyr: – Overrasket

Zephyr AS er overrasket over at proteststormen mot utbyggingsplanene på Innvordfjellet har tatt seg opp.