Høylandet kommune vil si nei til vindkraftutbygging

Høylandet kommune er helt på linje med fylkestinget og mener at Trøndelag allerede har tatt sin del av vindkraftutbygginga på land.

VINDKRAFT: Kartet viser områdene i Namdalen NVE mener er spesielt godt egnet for vindkraftutbygging. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – For Høylandet kommune er det viktig at reindriftas innspill blir vektlagt, og at reindriftsnæringas betingelser i Namdalen ikke blir forringet.