– Må få orden på konflikten mellom rovdyr og beitedyr

Landbruksministeren er sterkt kritisk til at rovdyr truer beitebruk utenfor rovdyrprioriterte områder.

MINISTERBESØK: Anette Liseter er førstekandidat for KrF i nye Namsos til høstens valg og hun er gårdbruker på Namdalseid. Torsdag hadde hun landbruksminister Olaug Bollestad på besøk. ministeren snakket blant annet om rekruttering og rovdyr. 

Den situasjonen som du beskriver er uholdbar.

Olaug Bollestad, landbruksminister
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Torsdag var landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) på besøk hos partikollega og førstekandidat på Kristelig Folkeparti sin liste i Namsos til høsten, Anette Liseter. Temaet var egentlig at unge i stadig større grad mister kunnskap om norsk landbruk. Men ministeren ville også snakke rovdyrpolitikk, og kommenterte gjerne den aktuelle utfordringa som sauebønder i Grong og Namsskogan er midt inne i nå.