NA mener

Rask reaksjon etter båtulykka

  Foto: Karl Erik Hovik Aune

«De var på veg utover allerede 15 minutter etter at alarmen var gått»

NAMDALSAVISA

Den tragiske båtulykka i Namsenfjorden, der Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) fra Namsos og kjæresten, ordfører Ingrid Aunet (33) fra Malvik omkom, har preget både Namdalen og det nasjonale nyhetsbildet i helga.

Selv om årsaken til ulykka ennå er uklar, og politiet og havarikommisjonen fortsetter etterforskninga, er det også blitt stilt spørsmål ved reaksjonstida tiden det tok før redningsmannskap, ambulanse og politi var på stedet. Det er naturlig at slike spørsmål blir stilt, og det er også nødvendig for å kunne lære av slike hendelser.

Derfor var det også prisverdig av politiet å offentliggjøre lydloggen som viser de ulike tidspunktene for hendelsene den dramatiske natta.

Den viser at det er vanskelig å tenke seg at nødetatene kunne vært raskere framme på ulykkesstedet enn de faktisk var. De første på stedet var de frivillige som bemanner redningsskøyta i Namsos. Dette er en sikkerhet og et tilbud som er kommet i stand på lokalt initiativ, og som ikke fantes for bare få år siden. De var på veg utover allerede 15 minutter etter at alarmen var gått, og kom fram til Lokkarskjæret 32 minutter fra den første meldinga kom til politiet. Det er intet mindre enn imponerende innsats.

Politiet hadde ingen egen båt tilgjengelig, men selv om det hadde vært tilfelle – er det ikke sikkert de kunne vært der tidligere.

Det avgjørende for utfallet var å få kvalifisert medisinsk behandling så raskt som mulig. Men ambulansehelikopter eller redningshelikopter ville også hatt problemer med å rekke fram noe tidligere, og ville hatt begrensede muligheter for å yte innsats ute på Lokkarskjæret.

Loggen viser også at samarbeidet mellom de ulike nødetatene, inkludert de frivillige, fungerte godt. Når først de forulykkede ble fraktet i land, var også avstanden kort til Sykehuset Namsos, som har en stående akuttberedskap.

Vi vet fortsatt ikke om raskere tilstedeværelse på ulykkesskjæret kunne ha endret det tragiske utfallet, men det er vanskelig å se at rednings-apparatet i dette tilfellet kunne opptrådt noe særlig bedre eller raskere enn de faktisk gjorde. Vi skal prise oss lykkelige for at vi har både frivillige, profesjonelle og et akuttsykehus som står parat hele døgnet til å gjøre en innsats utover det vi kan kreve og forvente.