Framtidsvyer til frokost

Spillum handels- og industriområde, bredbånd og samfunnsutvikling var blant rettene under Namdal næringsforenings frokostmøte.

TILRETTELEGGEREN: Kommunalsjef for strategi og samfunnsutvikling, Sigrid Angen delte tanker omkring samfunnsplanlegging og næringsutvikling de neste 10–12 årene.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det begynner å bli få ledige regulerte og bebyggelige handels- og industritomter igjen på Spillum, sa Espen Ledang i Jarasgruppen da han bød på noen tanker og utviklingsplaner for Spillum.