Han blir ny viseadministrerende direktør i NTS

Dagfinn Eliassen blir viseadministrerende direktør i NTS ASA. Finanssjef Roar Myhre blir også administrasjonssjef.

NY DIREKTØR: Dagfinn Eliassen blir viseadministrerende direktør i NTS ASA.  

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Endringene skjer som en følge av at administrasjonssjef Håvard Selnes går av med pensjon.

Toppledelsen i NTS ASA består etter dette av administrerende direktør Harry Bøe, viseadministrerende direktør Dagfinn Eliassen, finans- og administrasjonssjef Roar Myhre, Roald Dolmen, leder for strategi og forretningsutvikling, Arne Kiil, økonomisjef, og virksomhetslederne Frank Øren (Midt-Norsk Havbruk AS), Oddleif Wigdahl (Norsk Fisketransport AS) og Bjarne Johannessen (NTS Shipping AS), skriver NTS i ei pressemelding.

Dagfinn Eliassen har fram til nå vært konsernets markeds- og utviklingssjef. Eliassen, som har kontorsted i Bodø, blir nå fast stedfortredende for adm. dir. Harry Bøe med tilhørende ansvar og myndighet.