Ingen rødgrønne samarbeidsløfter fra Lyngstad

Når det er valgår, blir Namsosmartnan også en viktig arena for de politiske partiene. Fredag ettermiddag var det duket for politisk duell i martnasgatene.

GRØNN DUELL: Marion Fust Særternes fra MDG bød opp til klimaduell med Senterpartiets Steinar Lyngstad.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Venstres Geir Olav Knappe utfordret ordfører Arnhild Holstad, Arbeiderpartiet på lokaldemokrati og åpenhet.

Neste par ut var MDG hvor Marion Fust Sæternes  krysset klinge med  Senterpartiets Steinar Lyngstad på klima og miljø.

Høyres ordførerkandidat Amund Lein utfordret ordføreren på blant annet eldreomsorg og helsetjenester.

Høyre tok også til orde for å styrke de private barnehagene i stedet for å satse på kommunal utbygging. Noe ordfører Holstad langt fra var enig i. 

På spørsmål fra Høyre er Arbeiderpartiet på gli når det gjelder å bygge en ny ungdomsskole i Namsos.

UTFORDRINGA: Venstres Geir Olav Knappe utfordret ordfører Arnhild Holstad til duell.  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Siste par ut var  SVs Margreet Sloot fra Jøa og ordføreren i Namdalseid, Steinar Lyngstad. Hvor SV ville vite hva Sp mente om rødgrønt samarbeid. Lyngstad hadde ingen rødgrønne samarbeidsløfter å komme med.

- Vi vil la velgerne bestemme, vi samarbeider der vi får mest mulig gjennomslag for vår politikk, og som i sum vil gi det vi mener er det beste for innbyggerne i Namsos kommune de neste fire årene. sa Lyngstad

Noe Sloot mente var å berede grunnen for en fortsatt Høyre-regjering om to år

Vil du vite mer om hva de forskjellige partiene mener og hva som ble sagt i debatten kan du se videoene her:


Kreditering: NA

 

Kreditering: NA