NTE med 967 millioner kroner i overskudd første halvår

NTE oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.

GEDIGENT OVERSKUDD: Konsernsjef Christian Stav i NTE.  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

– Solide økonomiske resultater legger et godt grunnlag for å videreutvikle NTE sin posisjon som Trøndelags ledende fornybar- og telekomselskap,  sier konsernsjef Christian Stav i ei pressemelding.

Store deler av det gode resultatet kommer som en regnskapsmessig engangseffekt av etableringa av det felles trønderske nettkonsernet sammen med TrønderEnergi. Dette utgjør hele 670 millioner kroner.

Kun deler av engangseffekten har likviditetseffekt, ifølge NTE.

– Etableringa av nettkonsernet er i rute og vil bidra til høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie for kundene, sier konsernsjefen i pressemeldinga.

NTE har opplevd vekst i antall strømkunder, og leverer nå strøm til nesten 76.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter.

– Fibervirksomheten fortsetter også å vokse og vi har nå om lag 50.000 fiberkunder i Trøndelag. Det oppnås gode resultater også i installasjonsvirksomheten. Det er tilfredsstillende å se at vi lykkes i markeder preget av sterk konkurranse, sier Christian Stav.

Energiproduksjonen 1. halvår 2019 ble på 2.035 GWh, mot 1.707 GWh samme periode i fjor. Første halvår 2018 var en spesiell tørr periode med lite nedbør som ga lav produksjon.

– Nå i 1. halvår 2019 er energiproduksjonen god og det oppnås en bra pris, opplyser NTE.

I første halvår startet arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss.

– Dette er en investering på 1 milliard som vil øke vår eksisterende produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50.000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag, ifølge NTE.