Ni av ti namdalskommuner vil ikke ha flere vindmøller – nå er det bare Nærøy som ikke har svart

Forum oppfordrer Nærøy kommune til å engasjere seg i vindkraftsaken.
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag har på vegne Den Norske Turistforening og Norges Jeger og Fiskeforbund, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening kontaktet alle kommunene i Trøndelag som er berørt av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.