NHOs Kommune-NM viser framgang for flere av trøndelagskommunene

Spesielt gode resultater i Vikna

Kystkommunen er den eneste kommunen under 5.000 innbyggere som er på topp 50 i landet, og i Trøndelag er det kun Trondheim som er mer attraktiv.

HAR TRO PÅ STERKT NÆRØYSUND: Her er ordfører i Vikna, Amund Hellesø, Tord Lien, regiondirektør i NHO og Høyres ordførerkandidat Marit Dille i prat om årets resultater i Kommune-NM.   Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Denne uka ble NHOs Kommune-NM for 2019 offentliggjort, og årets kåring viser framgang for flere trønderske kommuner.

Trøndelag har i år ni kommuner blant topp 100, hvorav Trondheim er på plass nummer fire. Deretter kommer Vikna på plass nummer 48, etterfulgt av Frøya, Stjørdal, Hitra, Steinkjer, Åfjord, Oppdal og Hemne.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, gleder seg over resultatene.

– Det er gledelig å se at mange kommuner i Trøndelag gjør det så godt i årets rangering, sier Lien, som ikke er overrasket over å finne Vikna høyt oppe på lista.

– Det er ikke overraskende at Vikna gjør det godt, tvert imot er det ei utvikling vi har sett over flere år.

Har lagt til rette

Resultatene viser at Vikna er den eneste kommunen under 5.000 innbyggere som er på topp 50 nasjonalt.

– Det som kjennetegner kommunene som gjør det bra, er at de har vært flinke til å legge til rette for at bedriftene kan ta i bruk naturressursene – både landbruk, havbruk og vindkraft. Når bedriftene skaper vekst, og kommunene legger til rette for at det er mulig å skape vekst, ser vi også de gode resultatene.

Det Vikna gjør det spesielt sterkt på er temaområdet demografi.

– Noe av grunnen til Viknas gode resultater er at de har klart å bli en kommune med vekst i innbyggertallet. Nasjonalt ligger Vikna på 32. plass når det kommer til andelen befolkningsvekst, og i motsetning til mange andre har de ei relativt ung befolkning, sier Lien.

Han legger til at næringslivsvariasjonen også er svært god.

– En betydelig del av veksten kommer ut av havbruksnæringa, men bak der ligger det også et næringsliv med betydelig variasjon, sier han, og påpeker at det fortsatt er en jobb å gjøre.

Det Vikna scorer lavest på er temaområdet kompetanse.

– Kommunen trenger å gjøre seg mer attraktiv for folk med høyere utdanning. Det ser ikke så verst ut med folk med fagbrev, men vi ser at behovet er økende også der.

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i Norske kommuner, utført av Menon Economics, på vegne av NHO. Kommune-NM 2019 dekker fem temaområder: næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Se hele lista her:


Dette er Trøndelags mest attraktive kommuner

NHO har rangert alle norske kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. I Namdalen kommer Vikna best ut.

 

– Hyggelig lesing

Ordfører i Vikna, Amund Hellesø, sier dette var hyggelig lesing.

– Vikna går opp seks plasser fra i fjor, og har ei stigning på 26 plasser fra 2013. Det er fantastisk at en kommune i havgapet helt nord i Trøndelag er den beste næringskommunen utenfor Trondheim, sier Hellesø, som er særlig fornøyd med variasjonen i næringslivet.

– Vi snakker veldig mye om blått, men når vi studerer det som kommer fram her ser vi at vi har en næringlivsvariasjon som er langt over landsgjennomsnittet. Og det er kjempeviktig at vi har flere føtter å stå på.

Ordføreren påpeker at det er næringslivet som skal ha æren for de gode resultatene.

– Vi har et næringsliv som er framoverlent, ekspansivt og i fremste rekke i utviklinga, men for å få så gode resultater er det veldig viktig å spille på lag. Dette betyr også at kommunen har gjort en god del riktig når det kommer til å legge rette for næringslivet.

I motsetning til Viknas høye plassering havner Nærøy på plass 28 i Trøndelag, og 259 i landet. Lien forteller at Nærøy har dårligere tall når det kommer til blant annet innflytting og befolkningssammensetning, men at de samtidig har gode tall når det kommer til kommuneøkonomi. I likhet med Vikna har de god næringslivsvariasjon.

– Jeg håper at Vikna og Nærøy tar med seg det beste inn i Nærøysund kommune, og ikke gjør dette til en kamp mellom de gamle kommunene. De må heller innse at alle politikere og bedrifter har felles interesse i å finne ut hva som har vært best i de enkelte kommunene, sier regiondirektøren, som legger til at begge dagens kommuner gjør det bra på grunnskole, noe han mener er avgjørende for tilflytting.

– 73 prosent går ut av grunnskolen og består videregående i Nærøy, mens det samme tallet er 75,5 prosent i Vikna. Jeg skulle ønske at det var 85, men når vi vet at det er kommuner på 60 skjønner vi at her er det gjort mye rett.

Til tross for den store forskjellen mellom plasseringene har Hellesø tro på at Nærøysund kommune skal komme godt ut sammen.

– Nå samler vi kommunene, og Kommune-NM samt Kommunebarometeret blir viktig når vi skal lage samfunnsplanen. Vi må klare å se helheten i dette, og vi må spille på de hestene som løper best, sier han.

– Her får vi et samlet næringsliv, og spørsmålet blir hvor skal vi sette inn støtet for å videreføre de gode tendensene vi har her. Ved å gjøre de rette grepene skal vi klare å komme bedre ut sammen – enn om vi samler resultatene i dag. Det er jeg overbevist om.

Sterkere sammen

– Sju av ti er ansatt i privat næringsliv i nye Nærøysund, og det ligger langt over landsgjennomsnittet. I tillegg kommer 40 prosent av kommuneinntektene våre av annet enn statlige overføringer, og det sier noe om den aktiviteten som skapes,  sier Marit Dille, Høyres ordførerkandidat i Nærøysund kommune, som også har tro på at kommunene blir ennå sterkere sammen.

– Til sammen blir vi en sterk næringskommune. Vi blir den største havbrukskommunen, og symbiosen er stor. Det gjør at vi til sammen kommer til å gjøre det bra, og vi får med oss det beste fra begge kommunene inn i den nye. 

Kommune-NM viser også at Trøndelag har holdt plasseringen som nummer fire på fylkeslisten de tre siste årene, etter å ha rykket opp fra femte plass i 2016. Fylket presterer bedre enn landsgjennomsnittet innenfor arbeidsmarked, kompetanse og kommuneøkonomi, og andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken har økt de siste tre årene.