Krever svar fra fylkeskommunen om beredskap

«Ferja er veg nr. 1»

Bemanninga på Lekaferja skal reduseres fra fire til tre personer. Det liker ordføreren dårlig.

DAGLIG DRIFT: MF Leka legger til og fra kai 26 ganger hver dag. Ordføreren er blant annet redd for at en nedbemanning på ferja vil bety en svekkelse i beredskapen på viktige helsetjenester. 

Ved forrige anbudsrunde ble det også en kamp for å beholde dagens tilbud.

Per-Helge Johansen
NAMDALSAVISA

LEKA: I et brev til Trøndelag fylkeskommune fremmes det et krav fra Leka kommune om at beredskapen på Lekaferja opprettholdes på samme nivå som før – det vil si at dagens bemanningsplan med fire personer på vakt per skift videreføres.