Inviterer til skogdag

– Få som kan dette arbeidet

Det blir stedig færre skogeiere som har kunnskap og tid til å følge opp ungskogpleien slik de burde. Heldigvis kommer det nå mekanisk hjelp.

FERDIG REGULERT: Vertskap for skogdagen er Bangdal Bruk og Jon Nesser kan vise fram felt som er flott avstandsregulert og tynnet, og han vil også fortelle litt om hvilke tanker de gjør seg om hva de skal gjøre i de forskjellige feltene. 

Det er framtidsskogen vi jobber for.

Jon Strand, Skognettverket i Namdal
NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi kaller disse feltene der de ikke er tynnet, ryddet eller avstandsregulert for de forsømte felt, sier Jon Strand i Skognettverket i Namdal.