Befolkningsnedgang kan koste namdalske kommuner dyrt

Namsos har mistet 34 innbyggere i løpet av de siste seks månedene. Ordfører Arnhild Holstad frykter at kommunens nedgang vil føre til tap på flere millioner kroner.

NEDGANG I BEBOERE: Selv om nærmere 7.000 mobiliserte for universitetet i Namsos, har befolkningstallet gått ned det siste halvåret. Ordfører Arnhild Holstad mener dette ikke er en dramatisk nedgang, men at det kan ha stor betydning for pengene som staten gir til kommunen. I Namdalen har befolkningstallet gått ned med 87 personer på seks måneder. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – I løpet av de siste tre årene har Namsos hatt en negativ realvekst, som vil si at vi har hatt mindre handlingsrom. Vekstkriteriet har stor betydning for hvor mye penger vi får fra staten, og siden 2017 har Namsos får seks millioner mindre, som følge av den negative utviklinga på befolkninga, sier ordfører Arnhild Holstad.