Biltema søker om rammetillatelse til å bygge på Spillum

Bildeler med nogo attåt

Biltema er snart klare til å gå i gang med bygginga av et 6.000 kvadratmeter stort nybygg på Spillum, med store salgsflater og kafe.

stort: Biltemas planlagte bygg på Spillum, like etter nybrua, kan bli åpnet allerede neste sommer dersom alt går knirkefritt. SKISSE: BILTEMA 

Når tillatelse er gitt og entreprenøren er klar, regner vi med en byggeperiode på cirka ti måneder.

Erik Heiberg, daglig leder
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag 21. august skal utvalg for byggesak, kart og oppmåling i Namsos kommune behandle en søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningsloven om oppføring av forretningsbygg med tilhørende adkomstveg, parkeringsareal og uteanlegg til Biltema i Sivavegen, på samme rekke som Bilsenteret Namsos, Høylandet Auto og Namsos Fritid.