Lavere overskudd for NTS ASA

NTS ASA fikk et resultat på drøyt 110 millioner i andre kvartal. Det er 67 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.
NAMDALSAVISA

Det framgår av kvartalsrapporten som ble framlagt tirsdag.

NTS melder om et resultat etter skatt på 89,82 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 152,03 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 1,30 kroner, mot 2,26 kroner ved samme korsvei året før.

Resultatet før skatt ble 110,01 millioner kroner, sammenlignet med 177,04 millioner kroner i 2. kvartal 2018.

- Nedgangen i driftsresultat i forhold til fjoråret skyldes oppnådd gevinst ved salg av brønnbåt i andre kvartal 2018 med kr 39,4 mill. og nedgang i virkelig verdi biomasse på kr 28,7 mill. Konsernets virksomhetsområder påvirkes av sesongmessige svingninger, og svingningene er i stor grad sammenfallende. Første halvår har normalt lavere aktivitet sammenlignet med andre halvår, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Driftsresultatet ble 111,19 millioner kroner, mot 187,61 millioner kroner året før.

De totale inntektene beløp seg til 414,82 millioner kroner, sammenlignet med 404,23 millioner kroner i 2. kvartal 2018.