Politiets IKT-problemer løst

Politiet opplevde tirsdag morgen problemer med pålogging og treghet i sine systemer. Politiets systemer og publikumstjenester fungerer nå som normalt.
NAMDALSAVISA

- Vi har tett dialog med politidistrikter og særorgan, og det er så langt ikke rapportert om avvik, kritiske hendelser eller operative konsekvenser, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

112, 02800 og politiets nødnett har fungert hele tiden og det har heller aldri vært fare for liv og helse.

Politiets beredskap har ikke vært berørt som et resultat av hendelsen, opplyser politiet.