Samlokaliseringssynergier vurderes

Arbeidet med å utrede Campus Namdal pågår for fullt, og saken skal opp i hovedutvalg for undervisning i Trøndelag fylkeskommune 28. august.

UTREDES: Utredningsarbeidet med en campus Namdal pågår for fullt. Så spørs det om man vil få for en samlokalisering på Nexans-tomta (bildet) eller utvikle eksisterende Olav Duun vgs. videre. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Men det blir neppe noen «hovedbehandling» av saken. Fylkesrådmannen innstiller på å ta informasjonen om status og framdrift til orientering.