Vil bruke 1,9 mill. på opprusting av veger

Rådmannen i Fosnes ønsker å få gjennomført tiltakene før kommunesammenslåinga.

NØDVENDIGE TILTAK: Rådmann i Fosnes kommune, Jan Arne Alstad, mener det er viktig å ruste opp nærmere ti kilometer med kommunal veg før Fosnes slås sammen med Namsos og Namdalseid. 

NAMDALSAVISA

FOSNES: Flere av de kommunale vegene i Fosnes kommune er i svært dårlig forfatning, skriver rådmann Jan Arne Alstad i sin innstilling i forkant av neste ukes formannskaps- og kommunestyremøte. Dette skyldes manglende og nødvendig vedlikehold over tid, noe som har ført til at bevilgningene til veg de siste to–tre åra har vært brukt til «nødreparasjoner» – det vil si fylle igjen hull og sørge for at vegene er i noenlunde kjørbar stand.