Kristian Tangen, LO:

Heltid - valgkampens viktigste sak

Kristian Tangen, distriktssekretær LO Trøndelag 

NAMDALSAVISA

Kommunenes utstrakt bruk av deltidsstillinger er både et arbeidslivsproblem og et likestillingsproblem. Ved valget kan politikerne som stiller til valg vise at de vil dette til livs. De kan garantere for en heltidskultur og et tydelige måltall i sin kommune.

I fjor viste tallene at 36,8 prosent av alle sysselsatte kvinner arbeider deltid. Det er en sammenheng mellom deltid, kjønn og utdanningsnivå. De med minst formell utdanning er deltidsandelen størst med nesten 60 prosent. Videre viser forskning at de som jobber deltid har mindre muligheter for kompetanseutvikling i jobben. Dermed blir kvinner som ikke har høyere utdanning dobbelt rammet: De har vanskeligere for å få heltidsjobb og de går glipp av kompetanseutvikling som andre arbeidstakere tar del i.

Å organisere arbeidet gjennom heltid er et kinderegg. For det første vil den enkelte arbeidstaker få trygghet rundt lønn og forutsigbarhet rundt fritid. Heltidsjobben vil gjøre flere økonomisk selvstendig, som er svært viktig for å oppnå et likestilt samfunn.

For det andre kan heltid løse mye av de rekrutteringsutfordringene kommunene står overfor. Det er blant annet et stort behov for helsefagarbeidere og sykepleiere de neste årene. Å rydde opp i deltidsfella vil kommunene bli en mer attraktiv arbeidsgiver. Samtidig som at rekrutteringsbehovet blir mindre når flere får større stillingsandel.

For det tredje vil kvaliteten på tjenestene bli bedre med mer stabil arbeidskraft. Et eksempel på det er innen hjemmetjenesten der brukerne i dag ofte har mange pleiere å forholde seg til. Med flere ansatte på heltid vil de møte færre.

Valget 9. september er et retningsvalg. Vi trenger politikere som prioriterer arbeidet med å utvide de ansattes stillingsandeler. På den måten kan hele faste stillinger bli hovedregelen i trønderske kommuner.