Kretslederen mener klubbene har en oppgave de må løse

– Viktig å få involvert foreldrene

Kretsleder Ragnar Prestvik finner ingen grunn til å bortforklare tallene som viser at namdalsk ungdomsfri-idrett sliter med oppslutninga.

OPPFORDRING: Kretsleder Ragnar Prestvik oppfordrer namdalske klubber til å involvere foreldregruppa i planlegging og gjennomføring av en friidrettssesong. Det er et av tiltakene han tror kan bedre rekrutteringa til idretten. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Det er en grunn til å være litt bekymret over at det er svært tynt i flere av klassene fra 13 til 18 år. Det forteller meg at det er en jobb å gjøre i rekrutteringsarbeidet innen friidrett, også i Namdalen, sier overhallingen.