Naturen akkurat nå

Bæret for de oppegående

Det er en kjensgjerning at bærplukking er en syssel som først og fremst utøves av den godt modne del av befolkninga.

xBIL Bildetekst:Bildetekst 

NAMDALSAVISA

Mange av disse begynner å få en svært sliten rygg. Men det finnes gode bær også for dem som vil slippe å gå krokbøyd en hel dag.