Ikke bare kroner og øre!

NAMDALSAVISA

Politikk handler veldig ofte om penger og hva som er lønnsomt eller ikke. Men hvordan er det egentlig vi måler det vi skal vurdere lønnsomheten på? Her er et lite utdrag fra Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett som sier noe viktig om akkurat dette:

Siden 1995 har vi i Norge blitt over dobbelt så rike. Vi er nå blant de rikeste landene i verdenshistorien.

En skulle tro at det gjør oss friere og mer lykkelige. Men å bli rikere betyr ikke nødvendigvis at alle får det bedre, når en har mye fra før. Mange kjenner på stress og press. Flere sliter psykisk. Forskjellene mellom fattig og rik øker. I Norge, men mest av alt i verden.

Vårt økende forbruk fører til mer klimagassutslipp og rovdrift på naturen. Det gir mindre frihet for våre barn og barnebarn.

I dag fanges ikke dette opp, fordi samfunnsutviklingen utelukkende måles i Brutto Nasjonal Produkt - hvor mye mer penger vi klarer å tjene per år. De Grønne ønsker en systemendring, der målet er økt livskvalitet innenfor naturens tålegrenser. Vi vil styre økonomien etter tre bunnlinjer - økonomisk, sosial og økologisk.

Det innebærer mer rettferdig fordeling av skatter og et rausere arbeidsliv, kortere arbeidstid og mer tid til venner og familie. Det betyr at vi forbruker litt mindre, så verdens fattigste kan få mer av kaka. Og vi reduserer Norges klimagassutslipp. Det vil gi oss et rausere Norge med lavere skuldre, et samfunn som er godt både for mennesker og for miljø.

Målet for politikken til Miljøpartiet De Grønne er:

  • Et sterkere fellesskap som tar klimaendringene på alvor.
  • Et mer rettferdig samfunn med mindre forbrukspress og stress.
  • Byer og bygder som er tryggere for barna. Er det bra for barna, er det bra for alle!

Jeg vil sitere fritt etter Robert F. Kennedy: «Brutto nasjonalprodukt inkluderer ikke luftforurensing og ødeleggelse av skoger. Det tar ikke med våre barns helse, kvaliteten på deres utdanning eller deres glede over lek. Det måler ikke vår kunnskap, vår læring eller vår omtanke for andre. Det måler med ord alt, bortsett fra det som gjør livet verdt å leve»

Gi Miljøpartiet De Grønne din stemme ved valget 9. september!