Politikkens balansekunst

Venstres ordførerkandidat: Geir Olav Knappe 

NAMDALSAVISA

Det er ikke vanskelig å være sosialist. Det er kjipt at noen blir rike og noen blir fattige. Kapitalen som har skylda og kun offentlige fellesløsninger er bra. Men jeg er glad for at vi har SV og Rødt, som målbærer perspektivene til de svakeste.

Men verden er ikke svart/hvit. Velferdsstaten er ikke historien om offentlig sektor alene. Det er historien om samspillet mellom fellesløsninger, private initiativ og frivillighet. Der driftige folk skaper virksomheter som bringer penger til felleskassa. Norge er i stor grad drevet av småbedrifter og mye av kapitalen går tilbake til nyskaping, nye arbeidsplasser og finansiering av fellesskapet.

Det er ikke vanskeligere å være høyrepopulist. Skru fordommene på maks, gjør kompliserte ting enkelt og sett folk i båser. Det er likevel greit at Frp finnes, for innimellom utfordrer de sannheter på en sunn måte. De stiller spørsmål og sier det mange tenker.

Jo mer forvirrende verden er, jo enklere er det å lene seg til enkle løsninger som bekrefter det du allerede tenkte. Det finnes mange fortellinger der ute, med røtter i marxisme, frimarkedsteori, kristenmoral eller nasjonalisme.

Venstres humanistiske verdigrunnlag står støtt i sentrum, men to verdier trekker i hver sin retning. Den ene er det sosiale, troen på fellesskapet. Både det vi bygger gjennom offentlige tjenester og det fellesskapet vi føler som individer i et samfunn der vi kan stole på hverandre. På den andre det liberale, troen på friheten, og at enkeltpersoner kan gjøre selvstendige valg hvis de gis muligheten. Troen og rausheten overfor ulike prioriteringer og livsvalg er viktig. Politikkens jobb er ikke å sette grenser for folk. Det er å skape rom for at folk skal få følge sine talenter og drømmer.

Venstre forstår alvoret som klimaforskningen har avdekket. Samtidig forstår partiet viktigheten av oljerelatert industri, og den verdiskaping som er nødvendig dersom vi skal kunne finansiere en grønn omstilling. Om du kun velger å se klimaproblemet isolert, er svaret enkelt: Skru av kranen. Om du kun velger å se behovene til nåværende industriaktører og fagforeninger, er svaret like enkelt. Pump opp all oljen.

Venstre insisterer på fornybarsamfunnet, men prøver å gjøre overgangen enklere, smartere og billigere. Venstrefolk brenner for lokal medbestemmelse, og ivrer samtidig for forpliktende overnasjonalt samarbeid. Venstre jobber for etablert næringsliv, men er samtidig opptatt av de bedriftene som ennå ikke er etablert. Venstre vil ha bedre rammebetingelser for småbedrifter uten å gi store skatteletter til de rikeste. Venstre vil ha vekst i økonomien, men reduksjon i ressursbruken. For Venstre er internasjonal frihandel er bra, mens den globale skatteflukten er et alvorlig problem.

Kommune-Norge trenger et parti som ikke er redd for å tenke høyt. Som utfordrer både til høyre og venstre. Som ikke møter populisme med en konkurrerende forenkling, men minner om at virkeligheten er full av nyanser. Vi trenger noen som tviler seg fram og søker svar i diskusjon og kunnskap. Som ikke polariserer, men kombinerer. Et parti som innimellom vingler, fordi en hele tiden må balansere.

Med økt fokus på økte sosiale utfordringer blant de unge, på frivillighetens kår, på lag og organisasjoner, for et bedre kollektivtilbud, på kommunens engasjement for næringslivet og de mulighetene som det grønne skiftet gir, og ikke minst, med økt fokus på kommunens ressurser og at de som trenger det får en god og verdig omsorg, velger jeg igjen å stå på topp på kommunelista til Venstre i Namsos også denne gangen. Med ombudsrollen som ledersnor garanterer jeg for at stemmen din vil bli forvaltet godt.


Godt valg!