Respekter minstelønn!

NAMDALSAVISA

Namsos SV har gjennom samtaler med Fellesforbundet fått bekreftet at det også i Namdalen foregår sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i enkelte bedrifter i næringslivet.

Namsos SV vil foreslå at det settes krav om at restaurantbedrifter må synliggjøre at bedriften overholder allmenngjøringsloven om minstelønn for å kunne få serveringsbevilling.

Serveringsloven gjelder for alle steder der det serveres og fortæres mat eller drikke, unntatt steder som drives av lag/foreninger, kantiner for egne ansatte,institusjoner ol.

Lovens formål skal bidra til å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og til å hindre illojal konkurranse.

Vi ønsker ingen utnyttelse av arbeidstakere , ulovlige eller uverdige arbeidsbetingelser, for eksempel dårlig lønn og arbeidsforhold. Det er lovforbud mot å lønne hotell-, restaurant- og cateringarbeidere mindre enn satsene i allmenngjøringsforskriften.

Forskriften gjelder enten arbeidstakerne er fagorganiserte eller ikke, enten de er norske eller utenlandske, og uansett hvor i landet de jobber. Alle ansatte har krav på minstelønn, uansett om serveringsstedet har tariffavtale eller ikke.

SV mener at Namsos Kommune må inndra serveringsbevilling for serveringssteder som ikke overholder krav til minstelønn. Namsos SV vil også oppfordre alle ansatte til fagorganisering og krav om tariffavtale på sin bedrift. Sammen er vi sterke. La oss sammen bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.