Innkalte til dialogmøte etter mange selvmord på kort tid i vår

– Et samfunnsproblem – ikke et helseproblem

– Vi kan ikke anse selvmord som bare et helseproblem. Det er et samfunnsproblem, sier klinikkleder Arnt Moe.

TRANGT NÅLØYE: – Mange unge gutter føler at de ikke passer inn i den ramma de blir satt inni – som samfunnet krever at de tilpasser seg etter. Og da oppstår det problemer, sier avdelingsoverlege og konstituert avdelingsleder Sara Germans Selvik. Her sammen med klinikkleder for psykisk helsevern og rus, Arnt Moe. 

Vi er nødt til å løfte dette til et politisk nivå, hvor psykiske lidelser må være en viktig del av familien, barnehage, skole, fritidstilbud.

Klinikkleder Arnt Moe
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter flere selvmord i løpet av en kort tidsperiode i vår, innkalte Helse Nord-Trøndelag til et møte med politiet, fylkesmannen og representanter fra fire kommuner.