Namsos kommune vil forlange nye undersøkelser og strakstiltak for sikre innbyggerne på Otterøya

Frykter at det kan gå liv i Hovikberga

– Dette er fullstendig uholdbart, og nå er tålmodigheten vår brukt opp. Jeg har ikke lyst til å tenke på hva som kunne ha skjedd om noen ble truffet av raset, sier ordfører Arnhild Holstad.

KUNNE FÅTT FATALT UTFALL: Bussjåfør Tore Skorstad, her på rasstedet sammen med politiet. Han opplevde situsjonen som dramtisk og mener det kunne fått fatale følger om noen ble truffet av raset.   Foto: ESPEN FOSSLAND

Nå er tålmodigheten vår brukt opp.

Arnhild Holstad, ordfører
NAMDALSAVISA

OTTERØY: Fredag ettermiddag ved 13-tida gikk det et steinras i Hovikberga på fylkesveg 767. Steinblokkene som falt ned sperret vegen slik at busser og andre tyngre kjøretøy ikke kunne passere, mens det var mulig å snike seg forbi for dem som kjørte personbil.