MENING

Økt trafikksikkerhet gjelder også på ferjer

INNSTILT: Både ferger og hurtigbåt er innstilt onsdag på grunn av været.  Foto: Jostein Hiller

NAMDALSAVISA

Trøndelag er et stort fylke med variert geografi og mange fjorder som skal krysses.
Derfor er Trøndelag fylkeskommune den største veieieren etter staten, 6000 km vei har vi i Trøndelag. Jeg tror jeg snakker på vegne av alle innbyggerne når jeg sier at gode og trygge veier er viktig, veier som er brede nok til å møtes, veier som er godt sikret mot ras, veier der det er gangfelt på utsatte strekninger osv.


Men en ting som ofte blir glemt i denne debatten er sikkerheten på ferjer, det glemmes ofte at ferjene er en del av vegnettet.
I Trøndelag har vi 11 ferjesamband som til sammen frakter ca 1.2 millioner biler årlig.
Derfor er det svært skremmende å lese rapporten som Safetec har utarbeidet på vegne av Sjøoffisersforbundet. Der slår man fast at 4 av 10 ansatte på ferjer ikke tror at de greier å slukke en brann om bord. 7 av 10 tror ikke at de greier å yte tilstrekkelig hjelp til funksjonshemmede i en krisesituasjon.


Dette er bare to av mange nedslående opplysninger i denne rapporten.
Et annet aspekt i denne saken er arbeidsmiljøet til de som jobber om bord, ifølge rapporter så lider de som jobber på ferjene under belastningen av å ikke føle seg trygg på at de kan ivareta sikkerheten til passasjerer i en krisesituasjon. Flere erfarne ferjefolk har sluttet som følge av dette.
Jeg mener ikke å skape bekymring blant innbyggerne, antallet ulykker på ferjene har gått ned de siste årene og det er sikrere enn noen gang å reise med ferjer, men jeg ønsker å rette fokuset mot dette. Jeg synes at fylkeskommunen gjennom anbudskonkurransene ikke bare må se på pris, men også stille strengere krav til sikkerhet på ferjene.


Det fortjener alle innbyggerne i Trøndelag, både de som reiser med ferjene og de som har det som levebrød. Jeg har selv livnært meg på havet som sjømann i mange år og vet hvilken yrkesstolthet denne yrkesgruppen har, så jeg kan med hånden på hjertet si at jeg tror at alle som arbeider i ferjefarten kun ønsker det beste for sine passasjerer.


Trøndelag er et fylke med mange sjøfolk, la oss gå foran som et godt eksempel når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet for denne yrkesgruppen, så får vi ekstra sikkerhet for oss andre på kjøpet.