Mener ressursmangel truer beredskapen

Hovedverneombud Tor Olav Bentzen frykter kritiske hull i beredskapen hvis ikke Trøndelag politidistrikt får tilført midler til å ansette innsatspersonell.

MANGLER TRENTE MANNSKAPER: Hovedverneombud Tor Olav Bentzen mener at nyansatte er det eneste som kan bøte på mangelen av innsatspersonell i Trøndelag politidistrikt.  Foto: Anders Nordmeland

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Politioverbetjenten er nytt hovedverneombud for de om lag 1.000 ansatte i Trøndelag politidistrikt. Om lag 480 av dem jobber i førstelinja – som betyr regelmessig operativ trening og turnus i patruljetjenesten.