49 prosent foretrekker Holstad som ordfører, men hun kan likevel miste jobben

Arnhild Holstad er veldig populær blant velgerne også utenfor eget parti, men selv om folket vil ha henne som ordfører vender de Arbeiderpartiet ryggen.

Populær: Arnhild Holstad skårer høyt på meningsmålinga.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Personlig er jeg veldig glad for å få en slik måling, og som ordfører tar jeg det som en tillitserklæring. Jeg prøver hele tiden å være ordfører for alle innbyggere i Namsos uavhengig av politisk farge, og har hele tiden forsøkt å være en tydelig ordfører, sier hun.

Noe velgerne synes å være enige i. På en meningsmåling gjennomført i perioden 9.–22. august svarer hele 49 prosent av de spurte at de fortrekker Arnhild Holstad som ordfører også etter valget.

I 2015 ble hun valgt som Namsos første kvinnelige ordfører, og hun har som mål å bli den første ordføreren i nye Namsos kommune. Noe som ikke synes like selvsagt som ved valget for fire år siden.


 

Ordførerens popularitet står nemlig i tydelig kontrast til partiets oppslutning på partibarometeret. Hvis valgresultatet ender på 32,4 prosent for Ap som målinga viser, og Sp gjør et like godt valg som det kommer fram av tallene, kan det bety at Holstad mister jobben.

– Jeg tar aldri tillit for gitt, det må man gjøre seg fortjent til. Jeg håper selvsagt at folk synes jeg gjør en bra jobb, men hvis velgerne faktisk ønsker meg som ordfører videre, må flere stemme Arbeiderpartiet, sier hun alvorlig.

En av seks velgere (17 prosent) har svart vet ikke. Det er like mange som har sagt at de foretrekker Steinar Lyngstad (Sp), mens 13 prosent har svart at de vil ha Lisa Gamst Aglen. Fem prosent har svart at de ønsker en annen kandidat. Aglen som står på førsteplass på Høyres valgliste, har per dato fortsatt permisjon fra politikken, og Amund Lein er Høyres ordførerkandidat ved valget. Dette kan selvsagt ha påvirket målinga i noen grad, uten at det rokker ved ordførerens popula- ritet.

Hele 56 prosent blant kvinnelige velgere vil ha Holstad som ordfører. Og i aldersgruppa 50–59 år sier hele 67 prosent at de foretrekker henne som ordfører.

Blant Ap velgerne oppgir 93 prosent at de ønsker Holstad som ordfører, og halvparten av SVs velgere foretrekker den sittende ordføreren. I Namsos sier 53 prosent av velgerne at de ønsker at Holstad fortsetter i jobben, i Fosnes 50 prosent og i Namdalseid 19 prosent.

Det som kan gi grunn til bekymring i alle partier er at i gruppa velgere under 30 år svarer en tredel vet ikke. Blant dem under 30 år som har gjort seg opp en mening fortrekker 29 prosent Holstad,

– Er du fortsatt ordfører etter valget?

– Jeg er i alle fall topp motivert for nye fire år, men det er velgerne som bestemmer, sier Holstad.