Får endre fasade i Verftsgata

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift har sagt ja til en søknad om at fasadene på de to sammenbyggede sjøpakkhusene i Verftsgata kan endres. Endringene består i skifte av fornyelse av bordkledning, skifte av vinduer, taktekking og etterisolering av veggene. Den opprinnelige planen for utbedringer ble endret etter innsigelser fra Trøndelag fylkeskommune som blant annet avviste at det ble anlagt franske balkonger mot sjøen.