Se hva som skjer når ulykken er ute

Under årets Forskningsdager får befolkninga anledning til å se hvordan det jobbes for å skape et trygt lokalmiljø.

Samarbeider: Under Forskningsdagene i år skal redningsetatene i samarbeid med Nord universitet og Olav Duun vgs. for å vise hvordan de jobber og samarbeider. Fra venstre: Aina Hildrum, Nord universitet, Amund Lein, Namdal næringsforening, Stig Fredriksen, Redningsselskapet, Svenn Ingar Viken, Politiet, Torkel Bruun, Sivilforsvaret, Håvard Sæther, Brann og redning, Arnt Myrvold, AMK, Kari Akseth, Sivilforsvaret, Kim Daniel Dypingen, Røde Kors, Hans Willy Finseth, Prehospital tjeneste, Bjørn Hasfjord, Heimevernet, Anders Strand, Heimevernet, Olav Opdal, Olav Duun vgs.. og Eva Vedvik, Nord universitet.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Alle redningsetatene i Namdalen går nå sammen med Nord universitet og Olav Duun vgs. under årets Forskningsdager og skal ha et stort arrangement på Festplassen i Namsos 20. september. Arrangementet «Fra skrubbsår til krise – forskningsdag med blålys» skal gi befolkninga et innblikk i hverdagen til redningsetatene.