Vil bruke industriområde på Spillum til økopark med drivhus, fiskeoppdrett, avfallsdeponi og biogassanlegg

– Luftslott? Nei. Dette er realistisk.

Spillum økopark: Her er prosjektet som Namsos SV lanserer om framtidig bruk av industriområdet på Spillumsstranda, med å samle næringslivsaktører innen blant annet laks, biogass og avfall på samme sted. SKISSE: KNUT HØIHJELLE 

NAMDALSAVISA

SPILLUM: I solskinnet står SV-politikerne Torgeir Strøm, Margreet Sloot og Kåre Aalberg på Spillumstranda, som de vil fylle med framtidsrettet næringsaktivitet i prosjektet Spillum Økopark SV (samvirke).