Frp vil sette eldre foran kulturtilbud - vil flytte presteboligen på Bjørum for å bygge nytt helsehus

Namsos Frp mener det haster med flere omsorgsplasser for eldre og demente, og mener Prestegården på Bjørum må vike plassen for et nytt helsehus.

MUSEUM: Leder i Namsos Frp, Svein Erik Bugge vil flytte presteboligen på Bjørum til Namdalsmuseet og bruke tomta til helseformål.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi ønsker å utrede mulighetene for å flytte presteboligen til museet og gjenforene den med Prestegårdsburet, sier Svein Erik Bugge leder i Namsos Fremskrittsparti.