Jaktbare gjess

Av de ti gåseartene som hekker eller kan observeres på trekk i Norge, er det gitt adgang til å jakte på fire av dem; Kortnebbgås, grågås, kanadagås og stripegås.
NAMDALSAVISA

Mye har endret seg både med bestandene og trekkvegene til gjessene de siste tiårene.