DEBUTANTEN

Klima og miljø er viktig for Ole

Ole Skreddernes Lydersen er antakelig den yngste som står på liste ved årets kommunevalg i Namdalen.

UNGDOMSKANDIDAT: Ole S. Lydersen er AUFs kandidat ved valget i Overhalla. 

NAMDALSAVISA

Hvem er Ole Lydersen?

– Jeg er 18 år, fra Skage og går siste året på studiespesialisering på videregående. I tillegg er jeg aktiv i AUF.

Hvorfor lokalpolitikk og hvorfor Arbeiderpartiet?

– Vi har den beste ungdomspolitikken og de beste politiske løsningene. At jeg takket ja til å stå på lista er fordi jeg mener det er viktig at alle aldersgrupper er representert og har en stemme der avgjørelsene blir tatt.

Hjertesaker?

– Kollektivtilbud i distriktene. Siste buss fra Namsos for eksempel går klokka 18.00, og vi må legge til rette for at ungdom kan reise miljøvennlig, og ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter også i nabokommunene. Det er også viktig at Overhalla fortsatt skal være den beste miljøkommunen i Trøndelag, og det betyr at vi må være villige til å bruke mer penger på klima og miljø.

Ordfører for en dag?

–Oi. Da tror jeg at jeg ville tatt fatt i en annen viktig sak – hele faste stillinger til alle som ønsker det innenfor kommunal sektor. Og hvis jeg rekker mer samme dag – flere lærlingplasser i kommunal sektor.

– Hvordan har valgkampen gått?

– Det har vært interessant og ikke minst lærerikt å stå på stand og snakke med folk om politikk.

Har du forhåndsstemt?

– Nei. Om det blir på forhånd eller på valgdagen har jeg ikke bestemt, men jeg må vel sette et kryss på meg selv.