Møtte svensk jernbanesjef og ønsket seg pendlertog mellom Namsskogan og Steinkjer

Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo har møtt den nye operatøren som skal kjøre tog på Nordlandsbanen. Han tror dette kan bli bra for Namdalen.

POSITIVT: Verdalsordfører Bjørn Iversen (fra venstre), Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan, Tone Våg, ordfører Snåsa og Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant og medlem i samferdselskomiteen (Ap) møtte det nye firmaet som skal kjøre tog på Nordlandsbanen. De tror overgangen til ny operatør skal gi flere tog og et bedre tilrettelagt tilbud. 

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Jernbanedirektoratet har som kjent lyst ut kontrakt om drifting av Nordlandsbanen og flere andre strekninger.