Mannfolka kjeder seg, men nå får de endelig et tilbud

Ifølge Øyvind Brækkan er det et skrikende behov for å aktivisere brukere på Namsos helsehus i enda større grad. Nå drar han og kolleger i gang et tilbud rettet mot menn.

FRIVILLIG INNSATS: Ansatte ved Namsos helsehus, i samarbeid med turvenner og skoleverket, stiller opp gratis for å gi mannlige brukere et nytt aktiviseringstilbud. Fra venstre: Øyvind Brækkan (psyk.helse), Mathea Mikalsen (vernepleier), Trine Mette Røsok (avd. 3), Kjell Roger Hansen (vaktmester), Gina Holmen Berre (ansatt helsehuset), Odd Øyvind Moen (pensjonist og turvenn) og Barbro Kvernland (vernepleier). 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette gjør vi i håp om å gi brukere et tilbud som oppleves både spennende og meningsfullt. Mange sier at de kjeder seg, og kanskje vil et aktiviseringstilbud for disse også avhjelpe avdelingene og føre til mindre press på de ansatte, tror Brækkan.