Nå får alle skoleelever på Otterøya gratis skoleskyss

Det ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet i Namsos torsdag.

JA TIL GRATIS SKOLESKYSS: Ap-politikerne Frode Båtnes (til venstre) og Bjørn Helmersen.  Foto: Runar Moen

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Rett etter at møtet i fellesnemnda var ferdig torsdag, gjennomførte Namsos kommunestyremøte. Der var gratis skoleskyss på Otterøya et av punktene.

– Det kommer jevnlig historier om elever som har opplevd dramatiske situasjoner på skolevegen. Slik kan vi ikke ha det, uttalte Frode Båtnes, kommunestyrerepresentant for Ap til NA i sommer.

Torsdag vedtok altså kommunestyret at alle barn på Otterøya får gratis skoleskyss inntil gang og sykkelsti er etablert.

– Jeg er veldig fornøyd og føler meg mer trygg etter vedtaket, forteller Båtnes.

Fram til nå har skoleelevene hatt gratis skoleskyss i vintermånedene.


Vil ha gratis skoleskyss til alle ungene – hele året, uansett hvor de bor

Forholdene for elevene som må gå til skolen på Otterøya, er så dårlige at Namsos-politikerne vil ta grep – i påvente av at det bygges gang- og sykkelveg.

 

Det er beregnet at det vil koste Namsos kommune 84.000 kroner i året å utvide dagens ordning med gratis skoleskyss til å gjelde hele skoleåret.

– Det er egentlig småpenger i den store sammenhengen, sier Båtnes.

I intervjuet med NA tidligere i sommer, mente Båtnes at Trøndelag fylkeskommune bør følge opp kommunens prioriteringer med planlegging og bygging av gang- og sykkelveg langs hovedvegen på begge sider av skolen på Otterøya.

– Behovet for gang- og sykkelveg er godt dokumentert. Fylkeskommunen som vegeier har god kjennskap til utfordringene knyttet til trafikksikkerheten ved Otterøy oppvekstsenter. Vi vil pushe på for å få fortgang. At Namsos kommune sier seg villig til å betale 84.000 kroner årlig i påvente av at det bygges gang- og sykkelveg, bør være dokumentasjon god nok på at noe bør gjøres snarest, sa Bjørn Helmersen som sammen med Båtnes fremmet en interpellasjon til Namsos kommunestyre om trafikkforholdene.