Sauesykdommen mædi er påvist på en gård i Namdalen

Dermed blir automatisk 23 besetninger i samme område båndlagt, noe som betyr at gårdbrukerne verken kan flytte eller selge dyrene sine.

BEKREFTER: Avdelingsleder i Mattilsynet Region Namdal, John Bjarne Falch, bekrefter at det er en besetning i Namdalen som har testet positiv på mædismitte.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg kan bekrefte at det er en besetning i Namdalen med positive prøveresultater i Namdalen, forteller avdelingssjef i Mattilsynet Region Namdal, John Bjarne Falch.