Omgjør ikke ATV-vedtak i Lierne

Fylkesmannen i Trøndelag sluttbehandlet tirsdag seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark.
NAMDALSAVISA

LIERNE: - Tidligere i år ga Lierne kommune seks søkere tillatelse til å benytte ATV i utmark. I midten av juli varslet Fylkesmannen i Trøndelag at vedtakene kunne bli omgjort. I samme brev gikk det fram at Fylkesmannen hadde besluttet utsatt iverksetting av kommunens vedtak. Dette innebærer at søkerne ikke har tillatelse til å benytte ATV i utmark. Varselet som ble gitt må sees i sammenheng med omgjøringen av kommunens tillatelser for 2018, med påfølgende stadfesting fra Miljødirektoratet vedrørende bruk av ATV.