Per Olav trodde han hadde kontroll – men bedriftsildsjela ble tatt på senga

Etter 41 år på Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga er Per Olav Grande blitt pensjonist. De siste som daglig leder. Etterfølgeren Jo Magne Tyldum inviterte derfor til markering – noe Grande visste lite om.

GAVER OG HEDER: Denne uka avslutter Per Olav Grande (til høyre) en 41 år lang arbeidskarriere på planteskolen på Kvatninga. Selv om han fremdeles skal jobbe litt, mente styreleder Erling Gartland at dette var rett tid for litt heder. Blant annet ei tegning signert Knut Høihjelle. 

NAMDALSAVISA

KVATNINGA: Planen var et siste styremøte for avtroppende daglig leder, etterfulgt av en lunsj for noen få. I hvert fall var det planen til Per Olav Grande. De rundt ham hadde helt andre planer.