Vegards veg inn i arbeidslivet

– Jeg trives bra på begge plassene. Jobbene er veldig interessante, sier Vegard Kristiansen.

TO JOBBER: Vegard Kristiansen har vokst inn i to jobber som han stortrives i; som operatør ved den nye pallefabrikken i Rørvik – og som montør og altmuligmann hos Nærøysund Maskinsenter.  Foto: Tom Lysø

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Ytre Namdal Vekst inviterte før helga til «Årets viktigste frokost». Unge utviklingshemmede som mangler jobbtilbud etter videregående skole var i år tema for det nasjonale løftet i regi landets vekstbedrifter.

Kravet fra ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) er 100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil etter endt skolegang. Medarbeidere fra både Nav, Ytre Namdal videregående og administrativ ledelse i nye Nærøysund kommune var på plass for å utveksle erfaring og se på muligheter.

GODT EKSEMPEL: Den gode historien til Vegard Kristiansen (midten) ble trukket fram under «Årets viktigste frokost». Til venstre markedskontakt Magne Vareide (NAV Ytre Namdal), rektor Anita Frelsøy (YNVS), Vegard, attføringsleder Tor Einar Neerland (YN Vekst) og rådmann Hege Sørlie (Nærøysund). Foto: Tom Lysø  Foto: Tom Lysø

 

Begrepet «Utviklingshemming» rommer både fysiske og psykiske diagnoser.

Historien til 30 år gamle Vegard Kristiansen er et utmerket eksempel på hvordan ulike ordninger, og ikke minst samarbeid mellom en vekstbedrift og lokalt næringsliv kan gi av resultat.

I dag fyller Vegard sin arbeidsuke med to arbeidsgivere; som operatør ved den nå oppgraderte pallefabrikken i Rørvik – og som montør og avholdt «altmuligmann» ved Nærøysund Maskinsenter.

Han trives med å ha to jobber. Til daglig pendler han mellom bosted Kolvereid og arbeid i Rørvik.

Etter videregående ved YNVS har attføringsleder Tor Einar Neerland i vekstbedriften som vil eies 100 prosent av Nærøysund kommune fulgt framgangen til Vegard tett.

– Et meget godt eksempel på at ulike kvaliteter som bor i folk, virkelig får spire og komme til sin rett, sier Neerland, som også minner om at Vegards historie slett ikke er enestående.

Gjennom fjoråret formidlet Ytre Namdal Vekst 30 personer tilbake i fast jobb. Det har stor betydning ikke bare for den enkelte, men arbeidslivet generelt.

– Via ordninga «Inkluderende bedrift» har vi nå avtale med 19 bedrifter. Det er et svært godt verktøy, samt at et tett samarbeid med kommunen og øvrig næringsliv er en åpenbar styrke, sier attføringsleder Neerland ved Ytre Namdal Vekst.

Både YNVS-rektor Anita Frelsøy og påtroppende rådmann Hege Sørlie i Nærøysund verdsetter den samlede innsatsen i regionen.

– Skolen har til enhver tid et antall elever med utfordringer; enten fysisk eller psykisk. Internt er YNVS rigget med areal og utstyr for å gi oppfølging og trening, samtidig som vi gjennom partnerskapsavtale med YN Vekst har god tilgang på praksisplasser. Dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, og utvikling som i Vegard sitt tilfelle varmer virkelig, sier Anita Frelsøy.

Rådmann Hege Sørlie sier nye Nærøysund vil gå foran innen arbeidsinkludering.

– Fine resultat er alt oppnådd, for eksempel gjennom ungdomstiltaket STEAM i gamle Nærøy. Det er videre konkrete tanker om nye jobber, og i prosjektet «Inkluderende kommune» kan også flere alternativ komme fram – ved blant annet mulig bruk av reserverte kontrakter ved innkjøp, sier Sørlie.