KrF vil satse på analoge og digitale veger

KrF mener satsing på full bredbåndsutbygging er avgjørende for både næringsutvikling, gode omsorgstjenester og levende grender i nye Namsos.

DIGITAL SATSING: Per Olav Mork, listetopp Anette Liseter og andrekandidat Astrid Gustad Angelus i Namsos KrF mener kommunen må ta et skikkelig løft og bygge ut et digitalt stamvegnett.  Foto: Bjørn Tore Ness

Vi får et bysentrum, men enda flere bygder, grender og tettsteder når vi blir en kommune.

Anette Liseter, listetopp Namsos KrF
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi får et bysentrum, men enda flere bygder, grender og tettsteder når vi blir en kommune. Og da må vi sørge for å få alle på nett raskt, mener Anette Liseter, listetopp for Namsos KrF.