Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Høyre om omdømmebygging, deltidsskrise og høy lånegjeld:

Uenige om omdømme og ytringskultur

Ordførerkandidat Amund Hellesø (Ap) mener debattklimaet i sosiale medier i Ytre Namdal er ødeleggende for bo-lyst og bli-lyst i Nærøysund kommune. Bjørn Ola Hom (V) er uenig.

STILLER TIL VALG: Amund Hellesø (Ap), Bjørn Ola Holm (V), Espen Lauritzen (Sp) og Marit Dille ønsker alle å bli Nærøysund kommunes første ordfører. Amund Hellesø mener ytringskulturen på sosiale medier i kommunen fører til dårlig omdømme for Nærøysund kommune. Det er Bjørn Ola Holm uenig i.  Foto: BAstian Øien Alstad

NAMDALSAVISA

LAUGA: – Jeg er sikker på at jeg kommer til å gjøre en god jobb for omdømmet til Nærøysund kommune. Jeg velger å ta opp de sakene som skaper et godt omdømme, også tar vi de andre sakene i et lukket rom, sier ordførerkandidat Amund Hellesø (Ap).