Valg av nye råd

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved sida av det partipolitiske valget 9. september er det valg til menighetsrådene og til bispedømmerådet på valgdagen.